Gym. Nad Kavalírkou - Oktáva B 29.3. 19:00 2017/8799